Privacy & Disclaimer


INTRO
Volgens ons is respect voor uw privacy essentieel en we willen transparant zijn over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en uw rechten om die informatie te beheren.

Daarom hebben we onze Privacyverklaring bijgewerkt op 24/5/2018.
We willen voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die van toepassing zijn in de Europese Unie.
We breiden deze voorwaarden ook uit naar gebruikers over de hele wereld.

We respecteren uw persoonlijke gegevens en verzamelen enkel algemene, niet-gevoelige informatie die kunnen bijdragen tot een meer succesvolle beleving voor de gebruiker.
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en we zullen dit nooit doen.
Uw gegevens worden nauwgezet beschermd.

 

Ons bedrijf is niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Het is ook meer gericht op een publiek van individuen en niet op professionals.
Sommige delen van onze site zijn echter toegankelijk voor bezoekers van alle leeftijden. We verzamelen of vragen geen persoonlijke informatie van personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders. Als, na kennisgeving door een ouder of voogd, of op een andere manier, een kind onder de leeftijd van 16 zich op onze site heeft geregistreerd met behulp van valse informatie, zullen we het account van dit kind annuleren en informatie over hem verwijderen in onze systemen.

DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING EN HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We vertrouwen op verschillende juridische fundamenten om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, namelijk:

 • Uitvoering van een contract.
 • Het gebruik van uw persoonlijke gegevens kan nodig zijn voor de uitvoering van het contract dat wij met u afsluiten, in het bijzonder om: de afronding van de transactie (= aankoop of verkoop) van onze producten en diensten, de registratie en het beheer van uw account en onze hulpondersteuning.
 • Het concept van legitiem belang: we verwerken en kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken in ons legitieme belang. Het begrip legitiem belang dient bijvoorbeeld als basis voor het analyseren en verbeteren van onze producten en diensten, evenals de inhoud van onze websites en onze toepassingen.

UW PRIVACY

1. Beheer
De websites www.isic.be, www.guido.be, www.innerdreams.eu en alle subsites en al de digitale producten die hierbij horen, zoals de app Student Cities of de app Guido Stadsgids staan onder beheer van BYSS vzw (Belgian Youth & Student Services), hierna genoemd ISIC Belgium.
De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

2. Gegevens van bezoekers
2a. Bij een opt-in van de gebruiker worden de gegevens van ingelogde bezoekers bewaard.
2b. ISIC Belgium zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
ISIC Belgium kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een nieuwtje, product, tip, handigheid, opportuniteit, wedstrijden, enquetes etc…, waarvan ISIC Belgium denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle beleving voor de bezoeker.

3. Cookies
De website maakt door de nieuwe wet van 10 juli 2012 geen gebruik van oneindige Cookies. Deze site neemt wel deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het CIM-internet logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.
De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij ISIC Belgium. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in deel 1 van deze Privacy Policy.
ISIC Belgium is in principe gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij ISIC Belgium.

5. Rechten gebruiker:
In het kader van GDPR heeft de gebruiker volgende rechten:

 • Recht om geïnformeerd te worden: dat kan de gebruiker lezen in deze privacy-policy. Bijkomende vragen hierover kan je stellen door een eenvoudig mailtje te sturen naar info@isic.be met als afzender het email-adres waarmee de gebruiker bij ISIC Belgium bekend is. ISIC Belgium communiceert hierover enkel en alleen met dit email-adres.
 • Recht om data over te dragen: niet van toepassing voor ISIC Belgium
 • Recht tot toegang: personen mogen bekijken welke gegevens ISIC Belgium heeft verzameld. Deze gegevens kan de gebruiker opvragen via een eenvoudig mailtje naar info@isic.be met als afzender het email-adres waarmee de gebruiker bij ISIC Belgium bekend is. ISIC Belgium stuurt de gegevens enkel en alleen terug naar dit email-adres.
 • Recht op verbetering: personen mogen altijd hun gegevens aanpassen: deze gegevens kan de gebruiker verbeteren via een eenvoudig mailtje naar info@isic.be met als afzender het email-adres waarmee de gebruiker bij ISIC Belgium bekend is. ISIC Belgium communiceert hierover enkel en alleen met dit email-adres.
 • Recht op verzet: personen mogen verzet aantekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor bepaalde doeleinden. Het verzet kan de gebruiker aangeven via een eenvoudig mailtje naar info@isic.be met als afzender het email-adres waarmee je bij ISIC Belgium bekend bent. ISIC Belgium communiceert hierover enkel en alleen met dit email-adres.
 • Recht om vergeten te worden: personen mogen eisen dat hun gegevens uit de database worden gehaald. Dit recht kan de gebruiker uitoefenen door een eenvoudig mailtje te sturen naar info@isic.be met als afzender het email-adres waarmee de gebruiker bij ISIC Belgium bekend bent. ISIC Belgium communiceert hierover enkel en alleen met dit email-adres.
  NB: elke mail die ISIC Belgium stuurt aan een gebruiker bevat trouwens ook een link om zich uit te schrijven.
 • Recht om persoonsgegevensverwerking te beperken: wanneer er bijvoorbeeld een conflict is, kan de persoon in kwestie de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk laten ‘bevriezen’. Dit recht kan de gebruiker  uitoefenen door een eenvoudig mailtje te sturen naar info@isic.be met als afzender het email-adres waarmee je bij ISIC Belgium bekend bent. ISIC Belgium communiceert hierover enkel en alleen met dit email-adres. Elke mail die ISIC Belgium je stuurt bevat trouwens ook een link om je uit te schrijven.

 

BIJKOMENDE DISCLAIMER SPECIFIEK VOOR DE KLANTEN VAN DE WEBSHOP

6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
ISIC Belgium kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
6a. Het verwerken van de bestelling.
6b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin leveringsdata vermeld staan.

7. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan ISIC Belgium zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden verkocht of doorgegeven, met uitzondering wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

8. Betaling
Voor de verwerking van de betalingen werkt ISIC Belgium ofwel rechtstreeks (indien een overschrijving werd gebruikt) ofwel enkel via derden die ook GDPR-compliment zijn.
Wij bewaren enkel die betalingsgegevens die ons het kader van de fiscale, boekhoudkundige of wettelijke regels worden opgelegd.

9. Beveiliging
De gegevens die de klant aan ISIC Belgium verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.